Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółoych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 3 lipca 2024 r. (środa) w godzinach od 12.00 do 14.30 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie odbierający zaświadczenia powinni posiadać legitymację szkolną.

Rodzice odbierający zaświadczenia powinni posiadać dowód osobisty. 

W przypadku, gdy zaświadczenie będzie odbierała inna osoba, powinna ona mieć pisemne upoważnienie od Rodziców ucznia oraz dowód osobisty.

 

To już nasza szkolna tradycja smile Uczniowie wybrali spośród swoich kolegów i koleżanek tych, którzy według nich powinni znaleźć się w gronie Wspaniałych. Cóż to oznacza? Osoba taka posiada nie tylko wiedzę ogólną i wszechstronne umiejętności. Cechuje  ją również empatia, kreatywność, ale przede wszystkim cieszy się zaufaniem i uznaniem swoich rówieśników ! Nominowani do tytułu ,,Wspaniałego” podjęli wyzwanie i dzielnie walczyli o podium.

Tegoroczni wspaniali to: 

1a - Laura Muczyńska

2c - Krzysztof Zimnoch

3a - Jan Żerko

4a - Igor Sołowiej

5d - Julia Żuk

6a - Hubert Strzelecki

7c - Ksawery Wolny

8b - Marta Kozłowska

 GRATULUJEMY!

  • 8-Wspaniaych-fotka-3-1
  • 8-Wspaniaych-fotka-1-2
  • 8-Wspaniaych-fotka-3-2

  • 8-Wspaniaych-fotka-1-1

Dodatkowe informacje