Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółoych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 3 lipca 2024 r. (środa) w godzinach od 12.00 do 14.30 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie odbierający zaświadczenia powinni posiadać legitymację szkolną.

Rodzice odbierający zaświadczenia powinni posiadać dowód osobisty. 

W przypadku, gdy zaświadczenie będzie odbierała inna osoba, powinna ona mieć pisemne upoważnienie od Rodziców ucznia oraz dowód osobisty.

 

W czerwcu nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” krzewiącej czytelnictwo i promującej wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży. Akcji przewodziły nauczycielki języka polskiego: Joanna Kulfan, Justyna Sak oraz Joanna Mikulska.

            Uczniowie zaangażowali się w projekty:

“Nagraj słuchowisko”

“Przebieramy się za bohatera literackiego”

  • 5
  • 6
  • 3

  • 2
  • 4

,,Starsi młodszym - Teatrzyk kamishibai"

 

Dodatkowe informacje