Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółoych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 3 lipca 2024 r. (środa) w godzinach od 12.00 do 14.30 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie odbierający zaświadczenia powinni posiadać legitymację szkolną.

Rodzice odbierający zaświadczenia powinni posiadać dowód osobisty. 

W przypadku, gdy zaświadczenie będzie odbierała inna osoba, powinna ona mieć pisemne upoważnienie od Rodziców ucznia oraz dowód osobisty.

 

W roku szkolnym 2023/2024 z niemiecką fundacją Erinnerung Verantwortung Zukunft realizowaliśmy z uczniami klas VII projekt “Pamięć ożywiona” stanowił on współczesną  refleksję nad doświadczeniem II wojny światowej.

Zadaniem uczniów było przeglądanie zbiorów rodzinnych; gromadzenie zdjęć i dokumentów z okresu II wojny światowej. Uczniowie przeprowadzali wywiady wideo z najstarszymi członkami swoich rodzin na temat okresu okupacji niemieckiej, wyszukiwali informację i dokumenty w zasobach sieciowych.  
 

Dodatkowe informacje