Drodzy Rodzice,

od 4 maja 2021 r. uczniowie klas I – III uczą się stacjonarnie.

Uczniowie klas IV - VIII nadal uczą się zdalnie.

Od 15 maja rozpocznie się nauka hybrydowa dla klas IV – VIII

 

Dołożymy wszelkich starań, aby odbyło się to z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i w ścisłym reżimie sanitarnym. Harmonogram może zmieniać się
w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

 

Z wyrazami szacunku

Joanna Chilmon – dyrektor szkoły

 

Pierwsze wzmianki o obchodach święta to rok 1984, kiedy to członkowie PEN Club – Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy – chcieli uczcić swą pracę.

Historia tego święta sięga lat 20 –tych XX wieku, kiedy powstał PEN. Jest to skrót skrywający słowa: poeta, eseista, nowelista.

Od początku głównym celem stowarzyszenia jest „promowanie przyjaźni, intelektualnej współpracy między pisarzami oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na świecie”. 

Stowarzyszenie kieruje się  zasadą, że literatura spełnia istotną rolę w rozwoju współpracy międzynarodowej.

PEN Club składa się z oddziałów lokalnych, które reprezentują swoich członków, nie kraje. Członkostwo dostępne jest dla wszystkich wykwalifikowanych pisarzy, dziennikarzy, tłumaczy, historyków oraz wszystkich zaangażowanych na polu literatury niezależnie od narodowości, rasy czy religii.
Poetyckie stowarzyszenia na początku działały we Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.  Z biegiem lat PEN miał swoich przedstawicieli w większości państw.

W Polsce działalność PEN rozpoczęła się od 1925 r. Zawdzięczamy ją Stefanowi Żeromskiemu, który był założycielem PEN w naszym kraju.

W chwili obecnej prezesem PEN Club Polska jest Adam Pomorski.

 

Aby uczcić to święto, w wielu miejscach organizuje się spotkania autorskie i wieczorki literackie.

Dodatkowe informacje