Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Białymstoku, ul. Polowa 7/1

15 - 612 Białystok

 

serdecznie zaprasza do udziału w XII edycji wojewódzkiego konkursu

 na prezentację multimedialną

Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości

Konkurs pod patronatem honorowym

 

Cele konkursu:

  • pogłębianie wiedzy na temat historii bibliotek
  • rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni
  • przybliżenie biblioteki i czytelni jako nowoczesnego miejsca pracy ucznia
  • rozwijanie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych
  • rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej 
  • motywowanie uczniów do korzystania z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej

 

Czytaj więcej 

 

Dodatkowe informacje