Biblioteka  Szkoły Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Białymstoku, ul. Polowa 7/1

15 - 612 Białystok

 

Serdecznie zaprasza do udziału w XII edycji wojewódzkiego konkursu  

na fraszkę lub wiersz

Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka

Konkurs pod patronatem honorowym

 

Cele konkursu:

  • rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
  • rozwijanie umiejętności stosowania pisemnych form wypowiedzi
  • wyeksponowanie dobrych stron biblioteki
  • promowanie alternatywnej formy spędzenia czasu wolnego

 

Czytaj dalej 

 

Dodatkowe informacje