W 2021 roku przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema, jednego z najpoczytniejszych polskich pisarzy science-fiction, którego twórczość zaliczana jest do kanonu światowej literatury. Sejm RP zdecydował, że należy uczcić ten fakt i ustanowił obecny rok – Rokiem Lema. 

Życie

Stanisław Lem urodził się we Lwowie 12 września 1921 roku.

Jego rodzicami byli Samuel Lem i Sabina z Wollendrów.

Od 1932 roku był uczniem II Państwowego Gimnazjum im. K. S Szajnochy we Lwowie, gdzie w 1939 roku zdał maturę.

Podczas wojny studiował medycynę w lwowskim Instytucie Medycznym. Ostatecznie studia  ukończył w 1948 roku na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1954 Lem ożenił się z Barbarą Leśniak, lekarzem radiologiem. W 1982, pół roku po wybuchu stanu wojennego, Lem opuścił Polskę. Studiował w Berlinie i Wiedniu. Do kraju wrócił pod koniec 1988.

Zmarł w 27 marca 2006 roku. Zgodnie z jego ostatnią wolą urna z prochami została złożona 4 kwietnia 2006 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

 

Twórczość
Stanisław Lem zadebiutował w 1946 roku nowelą Człowiek z Marsa, drukowaną w odcinkach w „Nowym Świecie Przygód”. Publikował od 1946 roku na łamach takich czasopism, jak „Kuźnica”, „Odra”, „Tygodnik Powszechny” czy „Żołnierz Polski”. Obok opowiadań związanych z II wojną światową, skupionych wokół odkryć i wynalazków, publikował poezję i recenzje filmowe.

W 1948 roku zaczął pisać swoją pierwszą powieść, Szpital Przemienienia, która z powodów cenzuralnych ukazała się dopiero osiem lat później.

Powieściowy, książkowy debiut Lema przypada na rok 1951- to Astronauci.

Powodzenie Astronautów spowodowało, że pisarz stworzył kolejne książki z dziedziny fantastyki naukowej, które przyniosły  autorowi pozycję jednego z największych pisarzy w historii science-fiction.

Można je podzielić na dwie kategorie – jedne należą do utworów utrzymanych w tonie poważnym (np. Solaris) inne w tonie groteskowym, często stylizowane na tradycyjne gatunki literackie (np. Bajki robotów).

Oprócz twórczości fantastyczno-naukowej Lem pisał także powieści kryminalne (np. Śledztwo), eseje i prozę publicystyczną(np. Fantastyka i futurologia), oraz recenzje nieistniejących książek (np. Doskonała próżnia). Oprócz tego w 1965 roku opublikował autobiografię Wysoki Zamek.

W latach dziewięćdziesiątych Lem współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”, do którego pisał stały felieton Świat według Lema, „Odrą”, gdzie ukazywał się cykl artykułów Rozważania Sylwiczne oraz polską edycją „PC Magazine”.

 

Więcej informacji na temat życia i twórczości Lema:


https://roklema.pl/365-cytatow-na-rok-lema/

https://lem.pl/

https://solaris.lem.pl/ksiazki/beletrystyka/pirx

 

 

 

Dodatkowe informacje