Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółoych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 3 lipca 2024 r. (środa) w godzinach od 12.00 do 14.30 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie odbierający zaświadczenia powinni posiadać legitymację szkolną.

Rodzice odbierający zaświadczenia powinni posiadać dowód osobisty. 

W przypadku, gdy zaświadczenie będzie odbierała inna osoba, powinna ona mieć pisemne upoważnienie od Rodziców ucznia oraz dowód osobisty.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu ukazującego doświadczenia szkoły dotyczące włączania strategii oceniania kształtującego – brak konieczności podnoszenia rąk, mini tablice i kubki z sygnalizacją świetlną.

W tej dwuczęściowej serii teoria i praktyka spotykają się, gdy ekspert ds. edukacji, profesor Dylan Wiliam, tworzy eksperymentalną klasę, aby testować proste pomysły, które jego zdaniem mogą poprawić jakość edukacji. Niektórzy uczniowie z większymi zdolnościami nie reagują dobrze na nową zasadę zakazu podnoszenia rąk na zajęciach i Wiliam martwi się, że grozi im pozostawienie w tyle. W klasie dochodzi do buntu, gdy nauczyciele usuwają oceny. Pomysł jest taki, aby uczniowie faktycznie czytali komentarzy dotyczące ich pracy, aby pomóc im się poprawić. Niektórzy uczniowie są zdezorientowani i i źli, ponieważ przyzwyczaili się do tradycyjnego systemu oceniania. Jednak pod koniec semestru nawet Wiliam jest zaskoczony wpływem, jaki eksperyment wywarł na osiągnięcia w nauce uczniów.

 

  

Dodatkowe informacje