Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółoych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 3 lipca 2024 r. (środa) w godzinach od 12.00 do 14.30 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie odbierający zaświadczenia powinni posiadać legitymację szkolną.

Rodzice odbierający zaświadczenia powinni posiadać dowód osobisty. 

W przypadku, gdy zaświadczenie będzie odbierała inna osoba, powinna ona mieć pisemne upoważnienie od Rodziców ucznia oraz dowód osobisty.

 

Edukacyjne przerwy dla mózgu - to szybkie i łatwe ćwiczenia śródlekcyjne, które pomogą dzieciom odzyskać energię, skupić się i pobudzić mózg. To doskonały sposób, aby pomóc uczniom wzmocnić energię i koncentrację. Przerwy śródlekcyjne powinny być stałym elementem zajęć lekcyjnych. Przerwy te obejmują wszelkiego rodzaju ćwiczenia ruchowe, jogę i oddychanie, a także dowcipy, krótkie filmy.

Zachęcamy do skorzystania z pomysłów znajdujących się na stronie We are teachers.

https://www.weareteachers.com/brain-breaks-for-kids/

Dodatkowe informacje