Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółoych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 3 lipca 2024 r. (środa) w godzinach od 12.00 do 14.30 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie odbierający zaświadczenia powinni posiadać legitymację szkolną.

Rodzice odbierający zaświadczenia powinni posiadać dowód osobisty. 

W przypadku, gdy zaświadczenie będzie odbierała inna osoba, powinna ona mieć pisemne upoważnienie od Rodziców ucznia oraz dowód osobisty.

 

Edukacja holistyczna –  edukacja przygotowująca do życia we współczesnym świecie.

Nauczanie i uczenie się holistyczne charakteryzuje się całościowym podejściem do omawianego zagadnienia, co oznacza, że na lekcjach łączy się informacje z różnych przedmiotów. Teoria Ackermanna zatytułowana „Rozwój całego dziecka” uwzględnia fakt, że istnieje wiele aspektów ludzkiego potencjału, których nie da się zmierzyć ocenami. Oprócz ciekawości i inteligencji dzieci mogą chcieć rozwijać kreatywność, pasję, odporność, intuicję, pewność siebie, hojność, uważność, humor i wiele innych ważnych cech. Zamiast dzielić dzieci na zbiór 4–8 umiejętności, takich jak społeczne, emocjonalne i tak dalej, teoria zidentyfikowała cztery naturalne pragnienia, które napędzają nasz rozwój przez całe dzieciństwo i dorosłe życie: bycie sobą, nami, światem i ludzkimi dziełami.  

Całe dziecko: 4 naturalne siły rozwoju Ackermanna - film na YouTube

 

Demokratyczna edukacja szkolna

Edukacja demokratyczna opiera się na przekonaniu, że dzieci same najlepiej wiedzą, co jest dla nich dobre. Zadaniem szkoły jest zapewnienie demokratycznej struktury, w której dzieci mogą odkrywać swoje zainteresowania i uczyć się, jak żyć w społeczności, która wspólnie rozwiązuje konflikty. Ideał: dorastać bez strachu i stać się odpowiedzialnymi, empatycznymi i zdeterminowanymi obywatelami.

Pomysł nie jest nowy. W 1693 filozof John Locke napisał, że „rzeczy, których dzieci się uczą, nigdy nie powinny być dla nich ciężarem”. Około 200 lat później pisarz Lew Tołstoj otworzył szkołę dla chłopskich dzieci na swojej posiadłości w Rosji. Szkoła wyewoluowała z pomysłów przedstawionych przez nauczycieli i uczniów. Jedną z zasad było to, że uczniowie mieli prawo nie słuchać nauczyciela.

Pierwszą szkołą demokratyczną, która nadal istnieje, jest Summerhill w Suffolk w Anglii. Została założona w 1921 r. Przez AS Neilla, który uważał, że szkoła powinna być stworzona dla dziecka, a nie na odwrót. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne. Niektóre dzieci mogą spędzać tygodnie w lesie lub nic nie robić przez cały dzień, podczas gdy inne wybierają naukę matematyki lub próbują czytać. Kiedy dorastają, wielu zwraca się ku tradycyjnym przedmiotom z pełną uwagą, gdy zdają sobie sprawę, że potrzebują ich do egzaminów wstępnych na studia.

Podczas cotygodniowych spotkań szkolnych pracownicy i uczniowie zbierają się, aby rozwiązywać konflikty. Po przywołaniu konfliktu na spotkaniu, wszyscy w szkole mogą zabrać głos, mediować lub znaleźć rozwiązanie. Po tym, jak konflikt zostaje omówiony i przetworzony w sposób demokratyczny, cierpkie uczucia są często chowane, a pracownicy i studenci żyją spokojnie. Spotkania służą również pracy nad regulaminem szkolnym i każdy może złożyć propozycję zmiany zasad. Jeśli jeden uczeń poprosi o zmianę, członkowie dyskutują, a następnie decydują w głosowaniu powszechnym, czy nowy pomysł zostanie wdrożony. Czasami dzieci mogą głosować za zniesieniem wszystkich zasad, ale po kilku dniach totalnego chaosu uczniowie zwykle stosują ten sam proces demokratyczny, aby przywrócić porządek. Prawie tak, jakby naturalnie szukali struktury społecznej.

W latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku młodzi wychowawcy z całego świata czerpali inspirację z Summerhill i otworzyli tak zwane „wolne szkoły”. Jednym z nich była Sudbury Valley School, która została założona w Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. Sudbury posunęła jeszcze dalej ideały edukacji demokratycznej. Raz w roku szkolne spotkanie służy do ponownego wyboru nauczycieli i dyrektorów. Ci z nich, którzy nie otrzymają większości głosów, zostaną zastąpieni. Obecnie istnieje wiele niezależnych Sudbury i innych demokratycznych szkół na całym świecie, od Brazylii przez Izrael po Tajlandię. Korzystając z różnych struktur, wszystkie promują ideę, że uczniowie i nauczyciele powinni mieć równy głos w kwestii tego, czego się uczyć i jak współpracować ze sobą. Celem jest zapewnienie dzieciom głębokiego poczucia równości i sprawiedliwości.

 

 

 

Edukacja na rzecz obywatelstwa demokratycznego i praw człowieka

Czym jest edukacja na rzecz obywatelstwa demokratycznego i praw człowieka? Dlaczego jest to ważne dla naszych społeczeństw? W jaki sposób każdy z nas może przyczynić się do urzeczywistnienia pokojowego współistnienia opartego na prawach człowieka? Obejrzyj krótki film, aby się dowiedzieć!

 

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju 

Jak chcemy żyć w przyszłości? Czego i jak musimy się nauczyć, aby taka przyszłość była możliwa? Odpowiedzi na te pytania dostarcza Edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Dowiedz się więcej o ESD w naszym filmie objaśniającym ESD „Uczyć się zmieniać świat! Czym jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju?”.

Dodatkowe informacje