Ogłoszenie

Zwroty za obiady uczniów przebywających na kwarantannie będą dokonywane na konto Rodziców podane w deklaracji.

Dodatkowe informacje