Ogłoszenie

Zwroty za obiady uczniów przebywających na kwarantannie będą dokonywane na konto Rodziców podane w deklaracji.

Biblioteka  przy Szkole Podstawowej nr 21

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Białymstoku, ul. Polowa 7/1

15 - 612 Białystok

 

Serdecznie zaprasza do udziału w VIII edycji wojewódzkiego konkursu  

na fraszkę lub wiersz

Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka

Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie wiersza lub fraszki na temat 

„Biblioteka, to jest dobre miejsce dla człowieka”.

(do pobrania )

 

Cele konkursu:

•rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

•rozwijanie umiejętności stosowania pisemnych form wypowiedzi

•wyeksponowanie dobrych stron biblioteki

•promowanie alternatywnej formy spędzenia czasu wolnego

 

1.Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa podlaskiego. 

 

2.Praca konkursowa   powinna   być   samodzielnie   napisaną   fraszką   lub   wierszem o bibliotece.

 

3.Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja. Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność.

 

4.Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 1

 

5.Gotowe prace powinny być dostarczone do 06.11.2017 do Szkoły Podstawowej  nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku z dopiskiem „konkurs na fraszkę lub wiersz  Biblioteka, to jest dobre miejsce dla człowieka”.

 

6.Nagrody i wyróżnienia przyzna komisja powołana przez organizatora, a osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

7.Organizatorzy nie zwracają prac oraz zastrzegają sobie prawo ich wykorzystania  do celów edukacyjnych.

 

8.Dodatkowych informacji udziela Anna Karpowicz  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – tel. 85 6610332 w. 113

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Karta uczestnika w konkursie wojewódzkim

 

Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka

 

 

 

Imię i nazwisko autora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Klasa: . . . . . . . . . 

 

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Telefon / e-mail opiekuna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Szkoła – adres, telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora. 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        ……………………………………………..

             miejscowość, data                              podpis autora prac/rodzica (opiekuna prawnego)

 

 

Dodatkowe informacje