Zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym

„Anioły, aniołeczki”

Konkurs dla klas IV - VIII

Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych i kreatywnych.

Technika i format prac:

-format A-4, A-3

-technika ( malowanie, rysowanie, wydzieranki, wyklejanki, techniki łączone, collage, grafika). Dozwolone są komputerowe projekty graficzne.

Wymagania konkursowe:

-każda praca powinna być związana z tematem konkursu oraz być podpisana (imię, nazwisko, wiek uczestnika, klasa)

-prace mają być wykonane samodzielnie

 

Miejsca składania prac: s.148

Prace należy dostarczyć najpóźniej do: 14.01.2022r

Ocena prac:

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu. Decyzje jury są ostateczne.

Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów:

-zgodność z tematem (Anioły!)

-jakość, estetyka i pomysłowość wykonania

-stopień trudności

Prace zostaną ocenione i nagrodzone (3miejsca i wyróżnienia). Wyniki na stronie szkoły. Przewidziane są dyplomy! Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Elżbieta Wołejko

 

Dodatkowe informacje