Ogłoszenie

Zwroty za obiady uczniów przebywających na kwarantannie będą dokonywane na konto Rodziców podane w deklaracji.

OGŁOSZENIE

 

Opłatę za obiady za okres od 01.12– 22.12.2021

należy wpłacać przelewem do 07.12.2021 na rachunek bankowy szkoły

43-1240-1154-1111-0010-3576-0886

 Kwota do zapłaty: kl. I – VIII

16 dni x 3,50 zł = 56,00 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek „obiady”.

Klasy, które przebywają na kwarantannie proszę o pomniejszenie wpłaty o ilość dni kwarantanny.

 

 

 

Dodatkowe informacje