OGŁOSZENIE

Opłatę za obiady za okres od 03.06 – 20.06.2024

należy wpłacać przelewem do 07.06.2024 na rachunek bankowy szkoły

43-1240-1154-1111-0010-3576-0886

 Kwota do zapłaty: kl. I – VIII

14 dni x 5,00 = 70,00 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek „obiady”.

 

Rodzice, których dzieci  będą miały dofinansowanie  z MOPR proszę o opłacenie obiadów. Po doniesieniu decyzji wpłacona kwota będzie zwrócone na konto rodzica.

 

 

Dodatkowe informacje