Piłsudski w walce o niepodległość


W PPS-ie J.Piłsudski działał w Organizacji Bojowej. Piłsudski planował, że w przyszłości stanie się ona organizatorem sił zbrojnych, które walczyć będą w powstaniu przeciwko zaborcom, by odzyskać niepodległość Polski. Powstał Związek Walki Czynnej. Piłsudski czekał na dogodny moment osłabienia Rosji; a tymczasem tworzył Drużyny i Związki Strzeleckie i został Komendantem Głównym. W chwili wybuchu I wojny światowej w 1914 roku, gdy zaborcy stanęli do walki przeciwko sobie, nastąpił oczekiwany przez Piłsudskiego moment. 3 sierpnia 1914r. W krakowskich Oleandrach została sformowana ze słuchaczy szkół oficerskich, Drużyn i Związków Strzeleckich kompania kadrowa złożona ze 144 ludzi pod dowództwem Tadeusza Kasprzyckiego. Przed ich wymarszem Józef Piłsudski wygłosił do nich przemówienie, w którym powiedział: „Jesteście żołnierzami polskimi (...) Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały (...) Patrzę na was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska.” 6 VIII żołnierze wyruszyli do Królestwa (zabór rosyjski). 13 VIII zapadła decyzja o organizowaniu Legionów Polskich za zgodą władz austriackich. Żołnierze mieli bezgraniczne zaufanie do swego Komendanta. W tym też roku powstała sławna I Brygada, wchodząca w skład armii austriackiej. Żołnierze J.Piłsudskiego nazywali Komendantem lub Dziadkiem, zbliżał się wówczas do 50 - tki. W lipcu 1917 roku legioniści odmówili złożenia przysięgi wierności cesarzowi Austro-Węgier, za co wielu aresztowano lub internowano. W nocy z 21 na 22 lipca 1917r. zostali też aresztowani Piłsudski i Sosnkowski i wkrótce przewiezieni do więzienia w Magdeburgu w Niemczech. Do Polski wrócił dopiero 10 listopada 1918r., gdy wojna się zakończyła, ale kraj był w chaosie i nie było jednego rządu ale trzy: w Lublinie, Krakowie i Warszawie.

 

11 listopada w godzinach wieczornych przejął Piłsudski władzę naczelną nad wojskiem. 22 listopada objął urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa.

 

Dodatkowe informacje