Jeśli Twoje dziecko ma kłopoty w szkole, często wybucha złością i nie potrafi skoncentrować się na zadaniu dłużej niż chwilę - możesz mu pomóc. Zastosuj proste ćwiczenia dr Dennisona.

Dr Paul Dennison, pracownik uniwersytetu w południowej Kalifornii, ponad trzydzieści lat temu opracował metodę pracy, której podstawowym zadaniem było zintegrowanie umysłu i działań, czyli współpraca umysłu i ciała. Dr Dennison poszukiwał związków między rozwojem fizycznym, sprawnością ruchową a rozwojem mowy, jak również zdolnościami czytania i pisania. W wyniku tych badań opracował proste ćwiczenia fizyczne, których stosowanie poprawiło konkretne sprawności umysłowe.

   Paul i Gail Dennisonowie pracowali z dziećmi dyslektycznymi i obserwowali je. Zauważyli, że gdy nauka tych dzieci, odbywa się w ruchu, uczą się one łatwiej niż gdy znajdują się w stanie spoczynku. Chodzi o to, żeby uaktywnić jak najwięcej zmysłów, bo zapamiętywanie przebiega szybciej, jeśli informacje są przekazywane co najmniej dwoma kanałami zmysłowymi. Ruch uaktywnia prawą półkulę, która w inny sposób koduje te same informacje co lewa. Prawa na zasadzie skojarzeń, metafor, obrazów, a lewa w sposób nazywany przez nas logicznym. Dennisonowie badali, które ruchy najlepiej wpływają na rozwój dzieci, i opierając się na swoich obserwacjach stworzyli podstawowy zestaw ćwiczeń gimnastycznych zwanych gimnastyką mózgu.

   Gimnastyka mózgu to program rozwoju ukierunkowany na uczenie się dzieci i stymulowanie ich rozwoju. Ćwiczenia te aktywizują układ nerwowy i uwalniają dziecko od stresu. Na czym to polega? Wiemy, że mózg ludzki składa się z dwóch półkul mózgowych, które różnią się od siebie i jedna z nich dominuje. Powinniśmy wykorzystywać dwie półkule mózgowe, gdyż każda z nich odpowiedzialna jest za inne czynności; prawa bywa nazwana artystyczną, lewa logiczną lub naukową. Dennison odkrył, że ruchy naprzemienne -najważniejsze ćwiczenia zalecane przez niego-powodują przepływ informacji z jednej półkuli mózgowej do drugiej nawet  do dwudziestu ośmiu razy szybciej, a dziecko zużywa wówczas o wiele mniej energii, wolniej się męczy- więc myśli sprawniej. Ruchy naprzemienne powodują pracę obu półkul w jednym czasie i dlatego informacje przenoszone są pomiędzy nimi w szybszym tempie. Kiedy uczymy dzieci w sposób konwencjonalny, pracuje zazwyczaj lewa półkula.       W zasadzie gimnastykę mózgu powinni stosować w s z y s c y, ale przede wszystkim ci, u których działanie obu półkul mózgowych jest zakłócone lub niepełne. Dlatego ćwiczenia Dennisona zalecane są zwłaszcza dzieciom dyslektycznym. Należy jednak pamiętać, że te ćwiczenia same nie zlikwidują dysfunkcji.     

  

ĆWICZENIA- PUNKTY NA MYŚLENIE   

1.Ćwiczenia- dotlenienie mózgu

    Prawą ręką kładziemy na pępku, drugą w zagłębieniu  pomiędzy mostkiem a pierwszym żebrem i masujemy nią, kolistymi ruchami przez około trzydzieści sekund- zawsze zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ćwiczenie powtarzamy, zmieniając układ rąk: lewa na pępku, prawa masuje.

2.Ćwiczenie- ruchy naprzemienne, integrujące obie półkule mózgowe

   Jeśli wykonujemy ćwiczenia na przykład jednocześnie prawą i lewą ręką lub prawą i lewą nogą, równocześnie stymulujemy obie półkule mózgowe. Pierwsze efekty ćwiczeń można zaobserwować już po sześciu tygodniach. Najprostsze z ćwiczeń naprzemiennych to równoczesne odstawienie lewej nogi i opuszczenie jej na palce oraz uniesienie prawej ręki, za którą podążamy wzrokiem. Zmiana- odwodzimy w bok prawą nogę i unosimy lewą rękę. Ćwiczenia te należy wykonywać płynnie w możliwie najwolniejszym tempie. Możemy zaobserwować, że czasem podczas spaceru przychodzą nam do głowy najlepsze pomysły, właśnie dzięki marszowi, czyli ruchowi naprzemiennemu, w połączeniu z dotlenieniem. W sposób naturalny ruchy naprzemienne wykonuje się na przykład pływając, jeżdżąc na rolkach, nartach, łyżwach. Jeśli zaczniemy uczyć dzieci tych dyscyplin w piątym roku życia, efekty będziemy mogli zaobserwować już w zerówce.

3.Ćwiczenie - symetryczne rysowanie

   Na kartce z wyraźnie widoczną na środku linią podziału dzieci powinny narysować – równocześnie prawą i lewą ręką-symetryczny obrazek(lustrzane odbicie), tak, aby nie przekroczyć linii będącej osią symetrii obrazka. Takie ćwiczenia możemy wykonywać na kartce papieru, na tablicy, ale także na piasku podczas spaceru czy wakacji nad morzem. A najprościej można po prostu rysować rękami, łokciami czy stopami w powietrzu. Spróbujmy zacząć ćwiczenie od szerokich zamaszystych ruchów, powoli przechodząc do małych kółeczek kręconych samymi nadgarstkami. To doskonałe ćwiczenie poprawia koordynację rąk i gałek ocznych- wpływając na rozwój pisania, poprawiając orientację w przestrzeni.

4. Ćwiczenie- leniwa ósemka

   Ćwiczenie to likwiduje napięcie mięśni dłoni i doskonali ruchy precyzyjne- pomaga w pisaniu. Wzór leniwej(bo leżącej, nie stojącej) ósemki  należy wykonać na arkuszu o dużym formacie i umieścić w widocznym miejscu. Ćwiczenie to należy wykonywać zawsze w ten sam sposób: od środka w lewo do góry, przez środek w prawo do góry  i kończymy ponownie w środku. Kierunek rysowania powinien być zawsze taki sam, bez względu na to czy ćwiczymy lewą czy prawą rękę. Najlepsze efekty przynosi powtórzenie ćwiczenia osiem razy prawą ręką, osiem lewą i osiem złączonymi pionowo dłońmi(pionowo ustawione kciuki prowadzą wzrok). Leniwe ósemki dla oczu powinny ćwiczyć dzieci mające trudności w czytaniu, mylące litery o podobnym kształcie, sylabizujące długie wyrazy, przeskakujące z linijki tekstu na linijkę. Leniwą ósemkę dla oczu rysujemy od bardzo małej do największej- wodzimy oczami zakalcem.                  


Opracowała: Bożena Lucyna Ostrowska

Szkoła Podstawowa Nr 21 w Białymstoku

Dodatkowe informacje