28 września 2021 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się uroczysta gala podsumowująca IV edycję konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”, organizowanego przez Oddziałowe Archiwum oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Tegoroczna edycja konkursu skierowana była do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz dzieci i młodzieży, w szczególności pochodzenia polskiego, mieszkającej poza granicami kraju. Głównym zadaniem było przygotowanie własnego utworu poetyckiego odnoszącego się do wartości patriotycznych lub upamiętniającego wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918 - 1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego.

Wśród wyróżnionych znaleźli się również nasi uczniowie: Kacper Garbowski uczeń kl. 7 a autor wiersza „Rozmowa z Babcią”, absolwentka Ada Wróbel – „List z lodowej pustyni” oraz absolwentka Natalia Falkowska - „Czas”. Wymienione wiersze opublikowano w wydanym przez IPN tomiku pt. ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży. Antologia wierszy konkursowych z lat 2020-2021”, pod. red. J. Brzozowskiej, P. Leszczyńskiej. W książce tej wśród utworów zwycięzców III edycji znalazł się również wiersz  „Na wieczne czasy” naszej absolwentki Ewy Grygoruk, laureatki drugiego miejsca.

  • Photo3
  • Photo2
  • Photo1

 

 

Dodatkowe informacje