ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W KONKURSIE „ŚNIEŻNY DEKALOG”

W ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, której celami są promowanie odpowiedzialnych postaw osób przebywających na stoku oraz poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności związanej z naruszeniem obowiązujących przepisów, wystartował konkurs plastyczno-filmowy pn. „Śnieżny Dekalog”. Komenda Główna Policji zachęca do wykonania pracy plastycznej lub nagrania max. 60-sekundowego spotu na zobrazowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie: https://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/26061,Kreci-mnie-bezpieczenstwo-na-stoku.html

 

 

 

Dodatkowe informacje