JAK SPĘDZIĆ BEZPIECZNIE FERIE ZIMOWE?

5 ZASAD DLA DZIECKA…

 1. Nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne!
  Służby co roku ostrzegają, że nigdy nie możemy mówić o bezpiecznym lodzie. Na jego wytrzymałość wpływa rodzaj wód oraz temperatura powietrza. Warto wiedzieć, że lód nie wszędzie jest tej samej grubości – na środku jeziora jest cieńszy niż przy brzegach. Do jazdy na łyżwach nadają się wyłącznie sztuczne zbiorniki.
 2. Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu dróg i zbiorników wodnych.
 3. Nie przebiegaj przez ulicę, a po zapadnięciu zmroku zawsze miej przy sobie odblask – dzięki temu będziesz widoczny na drodze.
 4. Nie strącaj sopli zwisających z dachów lub drzew. Spadający sopel może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.
 5. Stosuj się do zakazów i nakazów opiekunów.
  To bardzo ważne! Nie znikaj niespodziewanie z oczu rodzicom lub opiekunom, a jeżeli planujesz pójść do sklepu lub toalety, zgłoś taką potrzebę opiekunowi.

… I 5 ZASAD DLA RODZICA LUB OPIEKUNA

 1. Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych zależy także od Ciebie! Sprawdź, czy organizator ma niezbędne zezwolenia i czy jest w stanie zapewnić dzieciom pomoc medyczną. Poproś odpowiednie służby o sprawdzenie, czy pojazd, którym będą podróżować dzieci, jest bezpieczny.
 2. Nie dawaj dziecku na wyjazd wartościowych przedmiotów.
 3. Poproś, aby dziecko zawsze miało przy sobie (w plecaku czy kieszeni) kartkę z imieniem i nazwiskiem, nazwą ośrodka, numerami kontaktowymi do rodziców i opiekunów oraz, jeżeli jest taka potrzeba, listą przyjmowanych przez nie leków.
 4. Zapoznaj dziecko z zasadami pierwszej pomocy – na taką naukę nigdy nie jest zbyt wcześnie. Sprawdź, czy zna podstawowe numery alarmowe i czy wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.
 5. Pamiętaj o dodatkowym ubezpieczeniu dla dziecka.

 

 • Photo4
 • Photo5
 • Photo3

 • Photo6
 • Photo1
 • Photo7

 • Photo2

 

 

 

Dodatkowe informacje