Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

 

Klasy III godz. 9.30 - na hali sportowej

Klasy VIII godz. 10.30 - na hali sportowej

 

Klasy I  godz. 9.15 - w salach lekcyjnych

Klasy II godz. 9.45 - w salach lekcyjnych

 

Klasy IV godz. 9.45 - w salach lekcyjnych

Klasy V godz. 9.30 - w salach lekcyjnych

Klasy VI godz. 9.15 - w salach lekcyjnych

Klasy VII godz. 10.00 - w salach lekcyjnych

 

W związku z obostrzeniami sanitarnymi w uroczystościach zakończenia roku szkolnego uczestniczą tylko uczniowie. 

 

 

Kl V C   „Moja ulubiona książka”

W dniach 3.10.2019 – 31.10.2019 klasa VC wykonywała zadania dotyczące projektu czytelniczego realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Projekt miał na celu:

  • rozwijanie kompetencji czytelniczych,
  • upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży, nauczycieli, rodziców,
  • rozwijanie zainteresowań indywidualnych uczniów,
  • wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturę poprzez literaturę i sztuki plastyczne,
  • wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów,
  • zapoznanie z nowościami bibliotecznymi zakupionymi z dotacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Uczniowie na początku pracy wybrali temat projektu: „Moja ulubiona książka”. Następnie zdecydowali się na pracę indywidualną lub grupową a także wybrali tytuł książki, którą chcieliby zaprezentować kolegom. Po konsultacjach z opiekunem dotyczących doboru treści oraz formy pracy przystąpili do działania.

Ponadto w związku z obchodami w październiku Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych podczas godziny wychowawczej (23.10.2019) został odczytany list pisarza litewskiego Kęstutisa Kasparavičiusa skierowanego do dzieci pt. „Książki pomagają nam zwolnić!”.

31 października 2019 roku podczas lekcji języka polskiego odbyła się prezentacja. Dzieci były bardzo zadowolone i dumne ze swoich prac. Z ogromnym zainteresowaniem słuchały tego, co maja do przekazania inni. Zadawały kolegom dodatkowe pytania o wybrane pozycje. Prezentacji towarzyszyła doskonała atmosfera.

wychowawca klasy – Agnieszka Szczebiot

 

  • Photo2
  • Photo1
  • Photo3

 

Dodatkowe informacje