Kl V C   „Moja ulubiona książka”

W dniach 3.10.2019 – 31.10.2019 klasa VC wykonywała zadania dotyczące projektu czytelniczego realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Projekt miał na celu:

  • rozwijanie kompetencji czytelniczych,
  • upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży, nauczycieli, rodziców,
  • rozwijanie zainteresowań indywidualnych uczniów,
  • wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturę poprzez literaturę i sztuki plastyczne,
  • wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów,
  • zapoznanie z nowościami bibliotecznymi zakupionymi z dotacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Uczniowie na początku pracy wybrali temat projektu: „Moja ulubiona książka”. Następnie zdecydowali się na pracę indywidualną lub grupową a także wybrali tytuł książki, którą chcieliby zaprezentować kolegom. Po konsultacjach z opiekunem dotyczących doboru treści oraz formy pracy przystąpili do działania.

Ponadto w związku z obchodami w październiku Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych podczas godziny wychowawczej (23.10.2019) został odczytany list pisarza litewskiego Kęstutisa Kasparavičiusa skierowanego do dzieci pt. „Książki pomagają nam zwolnić!”.

31 października 2019 roku podczas lekcji języka polskiego odbyła się prezentacja. Dzieci były bardzo zadowolone i dumne ze swoich prac. Z ogromnym zainteresowaniem słuchały tego, co maja do przekazania inni. Zadawały kolegom dodatkowe pytania o wybrane pozycje. Prezentacji towarzyszyła doskonała atmosfera.

wychowawca klasy – Agnieszka Szczebiot

 

  • Photo3
  • Photo2
  • Photo1

 

Dodatkowe informacje