Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Opłata za żywienie


Odpłatność za żywienie w oddziale przedszkolnym

za okres 01.06 – 23.06.2017

będzie przyjmowana w dniach 01/02/05/06 czerwiec  2017 w godz. od 7.30 do 15.00.

Ilość dni żywieniowych – 01/02/05/06 czerwiec  2017 

śniadanie – 1,30 zł, obiad  2,10 zł, podwieczorek 1,10 zł

 
 

Po godz. 15.00  i po wyznaczonych dniach proszę o wpłatę na konto:

43-1240-1154-1111-0010-3576-0886

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok

 

Dodatkowe informacje