Logo

Ogłoszenie dla Nauczycieli:


Spotkanie nauczycieli w związku z przygotowaniem nowego roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się

27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) 

o godz. 10.00.

 

Rada pedagogiczna odbędzie się 31 sierpnia 2018 r. (piątek) 

o godz. 10.00.

 

Opłata za żywienie czerwiec 2018

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Opłatę za żywienie w oddziale przedszkolnym za okres

 

04.06 – 29.06.2018

 

należy wpłacać przelewem do 07.05.2018na rachunek bankowy szkoły

 

43-1240-1154-1111-0010-3576-0886

 

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok

 

Ilość dni żywieniowych 20 dni (04.06– 29.06.2018).

 

śniadanie – 1,50 zł, obiad  2,50 zł, podwieczorek 1,20 zł

 

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek „obiady”.

 

 

 

 

  
 

Dodatkowe informacje