OGŁOSZENIE

 

Opłatę za obiady za okres od 02.11 – 30.11.2020

należy wpłacać przelewem do 07.11.2020 na rachunek bankowy szkoły

43-1240-1154-1111-0010-3576-0886

 Kwota do zapłaty: kl. I – III

5 dni x 3,00 zł = 15,00 zł  

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek „obiady”.

 

 Deklaracja korzystania z obiadów dla uczniów klas I - VIII oraz dokument dotyczący numeru rachunku bankowego do dokonywania zwrotów lub nadpłat 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje