Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Opłata za obiady

 

OGŁOSZENIE

 

Odpłatność za obiady za okres od od 01.06 – 22.06.2017 

będzie przyjmowana w dniach 01/02/05/06/ czerwiec w godz. od 7.30 do 15.00.

Kwota do zapłaty: kl. I-VI

14 dni x 2,50 zł =35,00 zł

 

Po godz. 15.00  i po wyznaczonych dniach proszę o wpłatę na konto: 

43-1240-1154-1111-0010-3576-0886,

 

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok

 

Wpłat proszę dokonywać  z dopiskiem:

„obiady za (podać miesiąc) za (imię i nazwisko ucznia)"
fgtfyuhihuigihiuiuiui

 

Dodatkowe informacje