Opłatę za obiady za okres od 03.02 do 28.02.2020r.

należy wpłacać przelewem do 07.02.2020 na rachunek bankowy szkoły

43-1240-1154-1111-0010-3576-0886

Kwota do zapłaty: kl. I – VIII   

20 dni x 3,00 zł = 60,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek „obiady”.

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje