Logo

 

Oddziały przedszkolne

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego odbywa się w dniach 27.03.2018 – 05.04.2018 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się pod adresem:

http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych.html

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

 

Opłaty za żywienie kwiecień 2018

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Opłatę za obiady za okres od 04.04 – 27.04.2018

 

należy wpłacać przelewem do 07.04.2018 na rachunek bankowy szkoły

 

43-1240-1154-1111-0010-3576-0886

 

 Kwota do zapłaty: kl. I – VII

 

17 dni x 3,00 zł = 51,00 zł

 

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok

 

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek „obiady”.

 

 

 

 

 


 

 

Dodatkowe informacje