Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,

 1. Od dnia 18.01.2020 r. w klasach I – III zajęcia dydaktyczne odbywają się w szkole,
  w ścisłym reżimie sanitarnym, w przydzielonych uczniom salach zgodnie z planem lekcji obowiązującym na dzień 1 września 2020 r. (szczegółowe informacje
  u wychowawców klas).
 2. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 7.00 – 16.30. Z opieki świetlicowej mogą korzystać uczniowie, których rodzice pracują. Ważne jest przeanalizowanie, czy rodzice mogą skrócić czas przebywania dziecka w świetlicy ze względu na sytuację epidemiologiczną.
 3. Stołówka szkolna wydaje obiady uczniom klas I – III według wcześniej funkcjonującego harmonogramu.
 4.  Uczniowie klas IV – VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej wg wcześniej ustalonych zasad, zgodnie z rozkładem lekcji.
 5. Uczniowie klas IV – VIII,  którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu realizują zajęcia zdalne w szkole.
 6. Zajęcia sportowe realizowane w oddziałach sportowych odbywa się w szkole według ustalonego harmonogramu (szczegółowe informacje u nauczycieli wychowania fizycznego tych klas).
 7. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne
  i specjalistyczne w klasach I – III są prowadzone stacjonarnie, zaś w klasach IV – VIII zgodnie z wcześniej przyjętymi zasadami.
 8. Biblioteka szkolna funkcjonuje bez zmian.
 9. Psycholog i pedagog szkolny pracują stacjonarnie w szkole.

Jednocześnie przypominam, że nadal obowiązują procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii według wytycznych MEiN, MZ i GIS.

W sprawach dotyczących poszczególnych oddziałów, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, będą kontaktować się z Państwem nauczyciele i wychowawcy.

Joanna Chilmon - dyrektor

 

Kl VII D „Film, czy książka?”

             

Celem projektu było rozwijanie kompetencji czytelniczych, upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań indywidualnych uczniów oraz wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.

Uczniowie przed przystąpieniem do działań zostali zapoznani z harmonogramem projektu. Następnie zrealizowano szereg lekcji, w trakcie których próbowano wyczerpać problematykę tematu.

Podczas pierwszej lekcji uczniowie pisemnie odpowiadali na pytanie: Film, czy książka? Wszyscy mieli również za zadanie argumentować swój wybór. Chętni uczniowie dzieli się na forum klasy swoimi sugestiami. Wyniki okazały się dość zaskakujące, ponieważ zdecydowana większość uczniów „stanęła” po stronie książki.

Kolejne zajęcia poświęcone były wykonaniu plakatów czytelniczych. Uczniowie dobrali się w kilkuosobowe grupy i przy pomocy ilustracji oraz krótkich sentencji starali się przedstawić różnice między filmem, a książką. Praca w grupach okazała się bardzo owocna.

Podczas ostatnich zajęć uczniowie prezentowali wykonane wcześniej plakaty. Stworzono też wystawę na szkolnym korytarzu, aby podzielić się działaniami z uczniami innych klas naszej szkoły.

W wyniku powyższych działań ujawniły się ciekawe spostrzeżenia oraz zainteresowania uczniów. Realizacji projektu towarzyszyła miła atmosfera, w której uczniowie chętnie podejmowali kolejne wyzwania proponowane przez nich i nauczyciela.

 

wychowawca klasy – Hubert Bajko

 

 • Photo2
 • Photo3
 • Photo1

 

Dodatkowe informacje