Kl VII D „Film, czy książka?”

             

Celem projektu było rozwijanie kompetencji czytelniczych, upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań indywidualnych uczniów oraz wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.

Uczniowie przed przystąpieniem do działań zostali zapoznani z harmonogramem projektu. Następnie zrealizowano szereg lekcji, w trakcie których próbowano wyczerpać problematykę tematu.

Podczas pierwszej lekcji uczniowie pisemnie odpowiadali na pytanie: Film, czy książka? Wszyscy mieli również za zadanie argumentować swój wybór. Chętni uczniowie dzieli się na forum klasy swoimi sugestiami. Wyniki okazały się dość zaskakujące, ponieważ zdecydowana większość uczniów „stanęła” po stronie książki.

Kolejne zajęcia poświęcone były wykonaniu plakatów czytelniczych. Uczniowie dobrali się w kilkuosobowe grupy i przy pomocy ilustracji oraz krótkich sentencji starali się przedstawić różnice między filmem, a książką. Praca w grupach okazała się bardzo owocna.

Podczas ostatnich zajęć uczniowie prezentowali wykonane wcześniej plakaty. Stworzono też wystawę na szkolnym korytarzu, aby podzielić się działaniami z uczniami innych klas naszej szkoły.

W wyniku powyższych działań ujawniły się ciekawe spostrzeżenia oraz zainteresowania uczniów. Realizacji projektu towarzyszyła miła atmosfera, w której uczniowie chętnie podejmowali kolejne wyzwania proponowane przez nich i nauczyciela.

 

wychowawca klasy – Hubert Bajko

 

  • Photo2
  • Photo3
  • Photo1

 

Dodatkowe informacje