Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,

 1. Od dnia 18.01.2020 r. w klasach I – III zajęcia dydaktyczne odbywają się w szkole,
  w ścisłym reżimie sanitarnym, w przydzielonych uczniom salach zgodnie z planem lekcji obowiązującym na dzień 1 września 2020 r. (szczegółowe informacje
  u wychowawców klas).
 2. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 7.00 – 16.30. Z opieki świetlicowej mogą korzystać uczniowie, których rodzice pracują. Ważne jest przeanalizowanie, czy rodzice mogą skrócić czas przebywania dziecka w świetlicy ze względu na sytuację epidemiologiczną.
 3. Stołówka szkolna wydaje obiady uczniom klas I – III według wcześniej funkcjonującego harmonogramu.
 4.  Uczniowie klas IV – VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej wg wcześniej ustalonych zasad, zgodnie z rozkładem lekcji.
 5. Uczniowie klas IV – VIII,  którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu realizują zajęcia zdalne w szkole.
 6. Zajęcia sportowe realizowane w oddziałach sportowych odbywa się w szkole według ustalonego harmonogramu (szczegółowe informacje u nauczycieli wychowania fizycznego tych klas).
 7. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne
  i specjalistyczne w klasach I – III są prowadzone stacjonarnie, zaś w klasach IV – VIII zgodnie z wcześniej przyjętymi zasadami.
 8. Biblioteka szkolna funkcjonuje bez zmian.
 9. Psycholog i pedagog szkolny pracują stacjonarnie w szkole.

Jednocześnie przypominam, że nadal obowiązują procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii według wytycznych MEiN, MZ i GIS.

W sprawach dotyczących poszczególnych oddziałów, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, będą kontaktować się z Państwem nauczyciele i wychowawcy.

Joanna Chilmon - dyrektor

 

Sprawozdanie z realizacji projektu czytelniczego – „Zgadnij z jakiej jestem książki ?” w klasie I B

 

            Od września do listopada klasa I b brała udział w projekcie czytelniczym realizowanym w ramach NPRCZ pt: „Zgadnij z jakiej jestem książki ?”

            W projekcie wzięło udział 24 osoby. Celem projektu była popularyzacja czytelnictwa oraz zachęta do podejmowania inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród dzieci a także rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć oraz wspomaganie rozwoju moralnego i emocjonalnego dzieci.

W okresie od września do listopada odbyły się cztery zajęcia w ramach których dzieci:

-  prezentowały swoje ulubione książki i opowiadały przygody swoich ulubionych bohaterów, ( 25.09)

- rysowały ulubione  postacie książkowe,(09.10)

- przebierały się  za ulubioną postać książkową, ( 08.11)

- brały udział w quizie, w którym musiały odgadnąć o jakiej postaci książkowej jest mowa. ( 20.11)

            Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, poprzez opowiadanie przygód swoich ulubionych bohaterów zachęcały innych do sięgania po książki . Dużą radość sprawiło im  przebieranie się za  ulubione postacie książkowe, gdzie wykazały się dużą pomysłowością. Wykazały się znajomością książek dla dzieci poprzez udział w quizie.

 

Karina Bartosiak

 

 • Photo1
 • Photo3
 • Photo2

 • Photo4

Dodatkowe informacje