ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie!

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych spowodowanym zagrożeniem koronawirusem zakończenie roku szkolnego 2019/2020  dla klas III i VIII odbędzie się w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego według porządku przesłanego przez wychowawców.

W tym roku szkolnym zakończenie roku szkolnego odbywa się bez udziału rodziców.

Rodzice przyprowadzający uczniów proszeni są o niewchodzenie do budynku szkoły.

Na ręce uczniów zostaną przekazane listy gratulacyjne dla Rodziców.

Prosimy o zaopatrzenie Państwa dzieci w maseczki ochronne i długopisy do pokwitowania odbioru świadectwa u wychowawcy klasy.

Bezpośrednio po rozdaniu świadectw uczniowie powinni udać się do swoich domów.

Uczniowie klas I, II, IV, V, VI i VII odbiorą świadectwa we wrześniu. Rodzice, którzy planują przeniesienie dziecka do innej szkoły mogą odebrać świadectwo w sekretariacie szkoły po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

 

Uczniowie, za Wami 10 miesięcy zdobywania wiedzy. Za Wami również nowy sposób edukacji. Każdemu z Was gratulujemy wyników i życzymy bezpiecznego wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Rodzicom pragniemy wyrazić podziękowanie za zaangażowanie w realizację zdalnego nauczania. Obecna trudna sytuacja związana z koronawirusem jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem, dlatego tym bardziej dziękujmy za zrozumienie i życzliwość.

 

Życzymy wspaniałych, słonecznych wakacji!

Od 25 maja oddziały przedszkolne wznowią pracę w nowym reżimie sanitarnym. Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie samorządowych przedszkoli  oraz  kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola.  Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/przedszkola-kryteria-przyjec-dzieci.html

 Rodzice będą musieli wypełnić deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniem w dniach 15-20 maja (do godz. 15.00). Możliwe jest przesłanie skanu wypełnionej deklaracji na adres e-mail szkoły. Dostarczenie oryginału deklaracji odbędzie się wówczas podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do placówki.

 Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19

Rekrutacja uzupełniająca

W dniach 1-8 czerwca trwać będzie rekrutacja  uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej. Szczegóły na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

 
 
Wszystkich uczniów zachęcamy do korzystania z wirtualnej biblioteki.

Wykorzystajcie czas wolny na czytanie lektur na stronie https://lektury.gov.pl/

Nauczyciele bibliotekarze

Szkoła – wznowienie działalności

25 maja szkoła wznawia działalność w okresie pandemii COVID-19. Odbywać się będą: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III, konsultacje dla uczniów i zajęcia rewalidacyjne. Wszystkie zajęcia i konsultacje będą dobrowolne, prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. Będzie wymagana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic będzie musiał wypełnić stosowną do potrzeb deklarację uczęszczania dziecka do szkoły i dostarczyć ją dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.

Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie szkół podstawowych oraz  kryteria przyjęcia uczniów na wybrane zajęcia.  Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/bezpieczenstwo-w-szkolach.html

 

Komunikat do rodziców i uczniów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele w najbliższym czasie będą prowadzić naukę zdalną,  przekazywać uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu będą wykorzystywać dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły, mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. dostępnych  na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja

 

Sprawozdanie z realizacji projektu czytelniczego – „Misie w książkach” 

w klasie I A

 

            Głównym celem projektu było kształtowanie u dzieci nawyku obcowania z literaturą dziecięcą, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej, ukazanie  właściwego kontaktu z książką, zachęcanie  do  systematycznego czytania.

            W sali  przygotowaliśmy Kącik Książki, w którym zgromadziliśmy książki o misiach. Projekt realizowaliśmy przez 4 tygodnie ( 4 XI -  29 XI 2019r. ) Poznaliśmy misie z książek: J. Porazińska – Pamiętnik Czarnego Noska, A. A. Milne – Kubuś Puchatek,  A. A. Milne – Chatka Puchatka, Cz, Janczarski – Miś Uszatek, M. Bond – Miś zwany Padington, W. Berca – O misiach i niedźwiadkach.

            Obchodziliśmy Święto Pluszowego Misia. Rysowaliśmy bohaterów czytanych książek. Czytaliśmy wiersze o misiach, układaliśmy krótkie rymowanki, opowiadaliśmy przygody poznanych bohaterów. Poznaliśmy historię pluszowego misia. Wykonaliśmy pacynki - misie na palce, misie orgiami oraz misie przestrzenne.  Kodowaliśmy misie na tablicy interaktywnej oraz macie do kodowania. Tworzyliśmy trasę dla Ozobota na konturze misia, odkodowaliśmy misie na podstawie zakodowanego wiersza.  Mieliśmy także klasowy Turniej Wiedzy o Misiach. Śpiewaliśmy piosenkę – Przyjaciel miś.

            Dzieci poznały różne rodzaje książek, ich budowę, różnice między książką a audiobookiem; zapoznały się z nowymi terminami dotyczącymi tematyki książek i czytelnictwa, np.: tytuł, spis treści, pisarz, poeta; miały możliwość przedstawienia treści bajki w formie teatrzyku z wykorzystaniem pacynek.

            Realizacja projektu miała być  zachętą, dla  dzieci by chętniej i częściej sięgały po książki oraz korzystały z księgozbioru szkolnego.

 

   Małgorzata Suchowierska

 

  • Photo5
  • Photo4
  • Photo1

  • Photo2
  • Photo6
  • Photo3

Dodatkowe informacje