08.04.2019 Poniedziałek:

Dzieci przychodzą do szkoły

9.00 -  spotkanie tematyczne klas I - IV sala 111

10.00 - spotkanie tematyczne klas V - VIII sala 111

09.04.2019 Wtorek:

Dzieci przychodzą pod opieką Rodziców do Cerkwi

16.00 - Akafist i Sakrament Świętej Spowiedzi

10.04.2019 Środa:

Dzieci przychodzą do Cerkwi lub ze szkoły pod opieką nauczycieli. Wyjście o godz. 8.45

9.00 - Św. Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów ( Święte Priczastije )

Dodatkowe informacje