Rodzice uczniów klas ósmych i Absolwenci!

Informacje na temat odbioru zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostały przesłane na konto Rodziców w dzienniku elektronicznym.

Prosimy o zapoznanie się z nimi.

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie!

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych spowodowanym zagrożeniem koronawirusem zakończenie roku szkolnego 2019/2020  dla klas III i VIII odbędzie się w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego według porządku przesłanego przez wychowawców.

W tym roku szkolnym zakończenie roku szkolnego odbywa się bez udziału rodziców.

Rodzice przyprowadzający uczniów proszeni są o niewchodzenie do budynku szkoły.

Na ręce uczniów zostaną przekazane listy gratulacyjne dla Rodziców.

Prosimy o zaopatrzenie Państwa dzieci w maseczki ochronne i długopisy do pokwitowania odbioru świadectwa u wychowawcy klasy.

Bezpośrednio po rozdaniu świadectw uczniowie powinni udać się do swoich domów.

Uczniowie klas I, II, IV, V, VI i VII odbiorą świadectwa we wrześniu. Rodzice, którzy planują przeniesienie dziecka do innej szkoły mogą odebrać świadectwo w sekretariacie szkoły po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

 

Uczniowie, za Wami 10 miesięcy zdobywania wiedzy. Za Wami również nowy sposób edukacji. Każdemu z Was gratulujemy wyników i życzymy bezpiecznego wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Rodzicom pragniemy wyrazić podziękowanie za zaangażowanie w realizację zdalnego nauczania. Obecna trudna sytuacja związana z koronawirusem jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem, dlatego tym bardziej dziękujmy za zrozumienie i życzliwość.

 

Życzymy wspaniałych, słonecznych wakacji!

 
 
 
Wszystkich uczniów zachęcamy do korzystania z wirtualnej biblioteki.

Wykorzystajcie czas wolny na czytanie lektur na stronie https://lektury.gov.pl/

Nauczyciele bibliotekarze

 

 

Rekrutacja uzupełniająca

W dniach 1-8 czerwca trwać będzie rekrutacja  uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej. Szczegóły na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

 

Szkoła – wznowienie działalności

25 maja szkoła wznawia działalność w okresie pandemii COVID-19. Odbywać się będą: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III, konsultacje dla uczniów i zajęcia rewalidacyjne. Wszystkie zajęcia i konsultacje będą dobrowolne, prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. Będzie wymagana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic będzie musiał wypełnić stosowną do potrzeb deklarację uczęszczania dziecka do szkoły i dostarczyć ją dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.

Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie szkół podstawowych oraz  kryteria przyjęcia uczniów na wybrane zajęcia.  Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/bezpieczenstwo-w-szkolach.html

 

Komunikat do rodziców i uczniów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele w najbliższym czasie będą prowadzić naukę zdalną,  przekazywać uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu będą wykorzystywać dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły, mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. dostępnych  na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja

 

Laureaci konkursu wojewódzkiego na prezentację multimedialną

„Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości”

I miejsce – Jakub Dudko, Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

II miejsce - Aleksandra Deputat, Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku

III miejsce – Bartosz Bagiński, Zespół Szkół w Szumowie

 Laureaci literackiego konkursu wojewódzkiego

„Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka”

 

Szkoła Podstawowa – kl I – III

 

I miejsce – Andżelika Chodziutko, Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

II miejsce – Bartosz Zieliński, Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku

II miejsce – Jakub Gasperski, Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku

III miejsce – Lucjan Daniewicz,  Zespół Szkół Samorządowych w Janowie

III miejsce – Franciszek Zaremba, Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku

 

Wyróżnienie

  • Małgorzata Cimochowska, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
  • Tomasz Chojnowski, Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku
  • Maria Dańko, Zespół Szkół Samorządowych w Janowie
  • Adrianna Rydzewska, Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
  • Patrycja Dudko, Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku

 

Szkoła Podstawowa – kl IV – VIII

I miejsce – Maddalena Caterina Petelska, Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

I miejsce – Roksana Chodziutko, Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

II miejsce – Julia Kurek, Zespół Szkół w Szumowie

II miejsce – Jakub Hlebowicz, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku

III miejsce – Oliwia Miksza, Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku

III miejsce – Matylda Stulgis, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku

 

Wyróżnienie

  • Klaudia Giełażyn, Zespół Szkół Samorządowych w Janowie
  • Zuzanna Żebrowska, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
  • Klaudia Szewczyk, Zespół Szkół w Szumowie

 

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 

Nagrody można odbierać w dniach 2 – 13 grudnia 2019r. w bibliotece kl IV – VIII Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

w godz. 9.00 – 14.00

po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym.

 

Zapraszamy!

 

Dodatkowe informacje