Logo


Stypendia szkolne

Proszę o przynoszenie faktur na stypendia szkolne za okres I-VI 2018r.

Opłaty za żywienie 2017/2018

 

Opłat za żywienie należy dokonywać :

- w oddziałach przedszkolnych od dnia 01 września 2017

- w klasach I – VII od dnia 01 września 2017

Dodatkowe informacje