Opłat za żywienie należy dokonywać :

- w oddziałach przedszkolnych od dnia 01 września 2017

- w klasach I – VII od dnia 01 września 2017

Dodatkowe informacje