Logo


Stypendia szkolne

Proszę o przynoszenie faktur na stypendia szkolne za okres I-VI 2018r.

opłaty styczeń2018

 

 

Proszę  nie wnosić żadnych opłat w miesiącu grudniu 2017 dotyczących miesiąca stycznia 2018 r.

(żywienie, pobyt w przedszkolu)

Dodatkowe informacje