Proszę  nie wnosić żadnych opłat w miesiącu grudniu 2017 dotyczących miesiąca stycznia 2018 r.

(żywienie, pobyt w przedszkolu)

Dodatkowe informacje