Opłatę za żywienie w oddziale przedszkolnym za okres

02.01– 31.01.2019

należy wpłacać przelewem do 07.01.2019 na rachunek bankowy szkoły

43-1240-1154-1111-0010-3576-0886

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok

Ilość dni żywieniowych 22 dni (02.01 – 31.01.2019).

śniadanie – 1,50 zł, obiad  2,50 zł, podwieczorek 1,00 zł

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek „obiady”.

 

 

 

Dodatkowe informacje