Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 



Mistrzowie Kodowania


Wydarzenia w naszej szkole:

Tydzień Kodowania - Uczniowie z klasy III b uczyli kodowania swoje mamy.

 


Programowanie to język przyszłości. 

Programowanie stało się obecnie – obok języka ojczystego i jednego języka obcego – trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany.

Oto 5 powodów, by uczyć dzieci programowania 

Program Mistrzowie Kodowania, uruchomiony przez firmę Samsung Electronics Polska wspólnie z partnerami, polega na upowszechnianie nauki programowania w polskich szkołach. 

Uczniowie z klasy III, IV i VI pod kierunkiem p. Haliny Wencel, p. Barbary Buraczewskiej i p. Anny Szczuki zgłębią tajniki programowania w Scratchu.

Więcej informacji można uzyskać z oficjalnej strony projektu.

 

Dodatkowe informacje