Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Bezpieczne dorastanie

"Bezpieczne dorastanie" - spektakl w wykonaniu uczniów kl. II c - fotogaleria

 

 

 

 • dscn4038
 • dscn4039
 • dscn4040

 • dscn4041
 • dscn4042
 • dscn4043

 • dscn4044
 • dscn4045
 • dscn4046

 • dscn4047
 • dscn4048
 • dscn4050

 • dscn4051
 • dscn4052
 • dscn4054

 • dscn4055
 • dscn4056
 • dscn4057

 • dscn4058
 • dscn4059
 • dscn4060

Simple Image Gallery Extended

Dodatkowe informacje