Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom

Jak co roku, na początku czerwca nasza szkoła uczestniczy w Białostockim Tygodniu Czytania Dzieciom w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania. W tym czasie w szkole odbywają się imprezy czytelnicze. W tym roku obył się turniej czytelniczy dla uczniów klas IV – VI „Czytam i wiem” a uczennice z Koła Przyjaciół Książki czytały fragmenty ciekawych książek dzieciom uczęszczającym do świetlicy. 

6 czerwca miało miejsce  spotkanie uczniów  kl IIb,  IIIc i dzieci ze świetlicy z Panem asp. Jarosławem Wasilewskim – dzielnicowym III Komisariatu Policji w Białymstoku, który w ramach obchodów BTCD gościł w naszej szkole.  Przeczytał on bajkę Elżbiety Janikowskiej „Trzy miecze” oraz odpowiadał na pytania uczniów dotyczące jego pracy i życia prywatnego. Wszyscy uczestnicy spotkania z radością pozowali do wspólnego zdjęcia.

 

 

 

Dodatkowe informacje