Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Szkolny turniej czytelniczy

11 maja odbył się Szkolny turniej czytelniczy "Baje, bajki, bajeczki, księgi, książki, książeczki". Turniej ten miał za zadnie promować czytelnictwo w klasach I - III, zachęcić młodszych uczniów do korzystania z bogatych księgozbiorów w bibliotece szkolnej.

Uczniowie przygotwali plakaty zachęcające rówieśników do czytania, rozwiązywali zagadki i krzyżówki dotyczące znanych dzieciom książek. Przebierali się za znanych bohaterów swoich ulubionych książek.

 

 

 • dscn3962
 • dscn3963
 • dscn3964

 • dscn3965
 • dscn3966
 • dscn3967

 • dscn3968
 • dscn3969
 • dscn3970

 • dscn3971
 • dscn3972
 • dscn3973

 • dscn3974
 • dscn3975
 • dscn3976

Simple Image Gallery Extended

Dodatkowe informacje