Logo

 

Oddziały przedszkolne

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego odbywa się w dniach 27.03.2018 – 05.04.2018 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się pod adresem:

http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych.html

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

 

Festiwal Pieśni Legionowej i Patriotycznej

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

do wzięcia udziału 

FESTIWALU PIEŚNI LEGIONOWEJ I PATRIOTYCZNEJ

„Raduje się serce, raduje się dusza…”

  

Termin konkursu:

22 maja 2018 r. godz. 10.00

 

Regulamin konkursu do pobrania 

Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka

Biblioteka  przy Szkole Podstawowej nr 21

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Białymstoku, ul. Polowa 7/1

15 - 612 Białystok

 

Serdecznie zaprasza do udziału w VIII edycji wojewódzkiego konkursu  

na fraszkę lub wiersz

Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka

Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie wiersza lub fraszki na temat 

„Biblioteka, to jest dobre miejsce dla człowieka”.

(do pobrania )

 

Cele konkursu:

•rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

•rozwijanie umiejętności stosowania pisemnych form wypowiedzi

•wyeksponowanie dobrych stron biblioteki

•promowanie alternatywnej formy spędzenia czasu wolnego

Czytaj więcej: Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka

Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości

Biblioteka  przy Szkole Podstawowej nr 21

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Białymstoku, ul. Polowa 7/1

15 - 612 Białystok

 

serdecznie zaprasza do udziału VIII edycji wojewódzkiego konkursu

 na prezentację multimedialną 

Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości

 

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie prezentacji Power Point na temat 

„Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości”  d

(do pobrania )

 

Cele konkursu:

• rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży 

• rozwijanie kompetencji informatycznych wśród dzieci i młodzieży

• pogłębianie wiedzy na temat historii bibliotek 

• rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni

• przybliżenie biblioteki i czytelni jako nowoczesnego miejsca pracy ucznia

Czytaj więcej: Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości

Dodatkowe informacje