Dla nauczycieli


Jak zapanować nad klasą? – to odwieczne zmartwienie nauczycieli, a zarazem klucz do sukcesu zawodowego. Ciesząca się w Wielkiej Brytanii Uznaniem książka Johna Robertsona poprzez praktyczne rady i przykłady pokazuje nauczycielom jak pomyślnie kształtować swoje stosunki z uczniami i jak skutecznie się z nimi komunikować.

 

Wychowanie jest szczególnym rodzajem działalności ludzkiej, polegającym na świadomym wywoływaniu zamierzonych zmian w osobowości wychowanka. Proces ten jest długotrwały i żmudny, a zapewnienie każdemu dziecku powodzenia w harmonijnym rozwijaniu jego osobowości, wymaga nie tylko zaangażowania (ze strony zarówno rodziców jak i wychowawców) wiedzy i umiejętności, lecz również podejmowania wspólnych działań.

 

Scenariusze godzin wychowawczych dla szkoły podstawowej to publikacja, w której zawarto propozycje zajęć z młodzieżą. 

Autorki uwzględniły w scenariuszach tematy dotyczące takich zagadnień, jak: zdrowie, kreatywność, samoakceptacja, rozwiązywanie konfliktów, uzależnienia, umiejętność współpracy z grupą, obrzędowość.

 

Książka została stworzona dla ludzi ciekawych świata, także tego powstającego wewnątrz nas. Przewodnik napisany przyjaznym językiem, w obrazowy sposób wyjaśnia wszystkie zagadnienia kluczowe dla omawianej gałęzi nauki. Przedstawia fascynujące przypadki i wydarzenia oraz przybliża sylwetki naukowców, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój psychologii.

 

Osiągnięcia osób stosujących zasady NLP odbijają się szerokim echem przy negocjacyjnych stołach, w pokojach kreatywnych copywriterów i na fotelach psychoanalityków - wszędzie tam, gdzie kluczem do sukcesu są słowa i odpowiednie posługiwanie się nimi. Nie tylko w sposób składny i gramatyczny, ale przede wszystkim tak, by zawsze działały na naszą korzyść!

Dzięki tej pozycji można bezbłędnie rozpoznawać stany emocjonalne i świadomie nimi zarządzać; pozbyć się własnych denerwujących nawyków i utrwalać dobre cechy swoich bliskich; poprawić zdolności prezentacji i komunikacji; zrozumieć postępowanie innych i niepostrzeżenie na nie wpływać...

 

Książka odpowiada na wiele istotnych pytań: Jak można zainteresować rodzica tym, co dzieje się w szkole?; Jak w profesjonalny sposób poinformować o ocenach ucznia?; Jaka przeprowadzić wywiadówkę i opowiedzieć rodzicom o słabych i mocnych stronach ich pociechy?

 

Dodatkowe informacje