Zbiory

W bibliotece szkolnej znajduje się 18 654 woluminy  i 182  pozycji zbiorów specjalnych. Gromadzimy lektury, literaturę piękną, metodyczną i popularnonaukową  z różnych dziedzin wiedzy. Posiadamy  księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, albumy malarstwa, historyczne i przyrodnicze oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy. Biblioteka prenumeruje systematycznie czasopisma dla uczniów i nauczycieli.

Z naszych zbiorów korzystają uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły oraz rodzice.

Do dyspozycji czytelników są katalogi: alfabetyczny i rzeczowy oraz kartoteka zagadnieniowa.

Gromadzimy również płyty CD i DVD oraz kasety video z filmami z takich dziedzin wiedzy jak: ekologia, geografia, botanika i zoologia. Posiadamy również ekranizacje lektur szkolnych.

 

Wszystkie zbiory są opracowane wg. klasyfikacji UKD.

Księgozbiór biblioteki kl. IV – VI jest rozmieszczony w następujących działach:

 

Lektury kl. IV - VI

Literatura piękna

B      - baśnie, legendy i podania

Bw   - bajeczki, wierszyki

Ob    - opowiadania i powieści obyczajowe

H      - opowiadania i powieści historyczne

Pd    - poezja, dramat

P      - podróże, przygody

F      - powieści fantastyczne

Prz   - opowiadania i powieści przyrodnicze

 

Literatura popularnonaukowa

1  Filozofia 

2  Religia. Teologia. Religioznawstwo

3  Nauki społeczne

35  Administracja publiczna

37  Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo

39  Zwyczaje i obyczaje. Folklor

5  Matematyka. Nauki przyrodnicze

50  Ochrona przyrody. Nauka o środowisku 

51  Matematyka 

52  Astronomia 

53  Fizyka 

54  Chemia 

58  Botanika 

59  Zoologia 

6  Nauki stosowane

61 Medycyna 

62  Inżynieria. Technika 

63  Rolnictwo. Hodowla 

64  Gospodarstwo domowe 

68  Majsterkowanie 

7  Sztuka. Rozrywki. Sport

72  Architektura 

74  Rysunek 

75  Malarstwo 

78  Muzyka 

796/799  Sport 

8  Językoznawstwo. Nauka o literaturze

9  Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

91  Geografia 

929  Biografie 

93/94  Historia

Dodatkowe informacje