Deklaracja korzystania z obiadów dla uczniów klas I - VIII oraz dokument dotyczący numeru rachunku bankowego do dokonywania zwrotów lub nadpłat 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje