Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 r. (piątek) w godzinach od 1000 do 1400 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie do szkoły wchodzą głównym wejściem. Przychodzą w maseczkach ochronnych zakrywających usta i nos. Wchodząc do budynku dezynfekują ręce, zachowują bezpieczny odstęp - nie mniejszych niż 1,5 m. Posiadają legitymację szkolną i własny długopis. Po odebraniu dokumentu niezwłocznie opuszczają szkołę.

Po odbiór zaświadczeń do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie, bez żadnych oznak objawów chorobowych (kaszel, katar, podwyższona temperatura, wysypka, duszności, ból mięśni, ból brzucha, ból głowy), którzy nie mieli kontaktu z osobami w kwarantannie lub izolacji domowej.

OGŁOSZENIE

 

Opłatę za obiady za okres od 01.06 – 24.06.2021

należy wpłacać przelewem do 04.06.2021 na rachunek bankowy szkoły

43-1240-1154-1111-0010-3576-0886

 Kwota do zapłaty: kl. I – VIII

16 dni x 3,00 zł = 48,00 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek „obiady”.

 

 

Deklaracja korzystania z obiadów dla uczniów klas I - VIII oraz dokument dotyczący numeru rachunku bankowego do dokonywania zwrotów lub nadpłat 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje