Logo


Stypendia szkolne

Proszę o przynoszenie faktur na stypendia szkolne za okres I-VI 2018r.

Przetarg na wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny

 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia na prowadzenie sklepiku szkolnego 

Regulamin przetargu na wynajem pomieszczenia na prowadzenie sklepiku szkolnego 

Umowa najmu 

Załączniki do regulaminu 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę artykułów spożywczych

        Białystok dn. 28.09.2013 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w trybie zapytania o cenę

 

 do Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku  

ogłoszonym w dniu 12.08.2013 r.


Najkorzystniejsze oferty złożone przez wykonawców w poszczególnych pakietach.

 

PAKIET  I  - Artykuły Spożywcze.
Spółdzielnia Obrotu Towarowego
Przemysłu Mleczarskiego
15-959 Białystok ul Handlowa 4
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert 100% cen.
 
 
 
 
PAKIET II  - Mięso drób, wędliny.
 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ KLIM”
16-070 Choroszcz Konowały 44
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert 100% cena
 
 
 
 
PAKIET III  - Warzywa i owoce
ELMA” Elżbieta Olszewska
15-668 Białystok ul Upalna 92/14
Punkt Sprzedaży
uL Gen. Wł Andersa 40
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert 100% cena.
 
 
 
 
PAKIET  - IV Produkty mleczarskie.  
Spółdzielnia Obrotu Towarowego
Przemysłu Mleczarskiego
15-959 Białystok ul Handlowa 4
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert 100% cena.
 
 
 
 
PAKIET  - V  Ryby, przetwory rybne oraz mrożonki warzywa i owoce.
 
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„ MILAND” Sp. z o.o.
DZIAŁ GASTRONOMIA
15-111 Białystok Al. 1000-lecia P.P. 4
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert 100% cena.
 
 
 
Zamawiający zawrze umowy z Wykonawcami zgodnie z art.94ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
 
 

Więcej artykułów…

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Przetargi

Dodatkowe informacje