Zapytanie ofertowe  

SIWZ  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1  

Kosztorys ofertowy - zal. nr 2 A  

Kosztorys ofertowy - zal. nr 2 B  

Kosztorys ofertowy - zał. nr 2 C  

Kosztorys ofertowy - zal. nr 2 D  

Wzór umowy 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w trybie zapytania ofertowe do Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku  ogłoszonym w dniu 31.07.2014r.

Pobierz 

 

 

 

Dodatkowe informacje