Logo

Wesołych, zdrowych i bezpiecznych wakacji!

Do zobaczenia 3 września! Klauzulę RODO znajdziecie Państwo w zakładce  O szkole / Dokumenty szkolne

Podręczniki na rok szkolny 2018/2019

1. Oddziały przedszkolne 0:

- podręczniki do nauki religii rodzice zakupują wg załączonego wykazu,

-  zestaw materiałów pomocniczych rodzice zakupują we wrześniu.

2. Kl. I - VIII:

- rodzice dokonują zakupu podręczników do nauki religii wg załączonego wykazu,

- pozostałe podręczniki i ćwiczenia do kl. I - VIII są nieodpłatne (dotacja MEN) i zostaną wypożyczone  uczniom z biblioteki szkolnej we wrześniu 2018 r.


Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych w roku szkolnym 2015/2016

 

Zapytanie ofertowe  

SIWZ  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1  

Kosztorys ofertowy - zal. nr 2 A  

Kosztorys ofertowy - zal. nr 2 B  

Kosztorys ofertowy - zał. nr 2 C  

Kosztorys ofertowy - zal. nr 2 D  

Wzór umowy 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę artykułów spożywczych

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w trybie zapytania ofertowe do Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku  ogłoszonym w dniu 31.07.2014r.

Pobierz 

 

 

 

Dodatkowe informacje