Logo

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku w roku szk. 2016/2017


Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ  

Załącznik nr 1a do SIWZ   

Załącznik nr 1b do SIWZ   

Załącznik nr 1c do SIWZ   

Załącznik nr 1d do SIWZ   

Załącznik nr 1e do SIWZ   

Załącznik nr 1 formularz ofertowy 

Załącznik nr 4 projekt umowy 

Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ 

 

 

 

Dodatkowe informacje