Logo

 

Oddziały przedszkolne

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego odbywa się w dniach 27.03.2018 – 05.04.2018 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się pod adresem:

http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych.html

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

 

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku w roku szk. 2016/2017


Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ  

Załącznik nr 1a do SIWZ   

Załącznik nr 1b do SIWZ   

Załącznik nr 1c do SIWZ   

Załącznik nr 1d do SIWZ   

Załącznik nr 1e do SIWZ   

Załącznik nr 1 formularz ofertowy 

Załącznik nr 4 projekt umowy 

Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ 

 

 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę artykułów spożywczych w roku szkolnym 2015/2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych
w trybie zapytanie ofertowe 
do Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
ogłoszonym 
w dniu 05.08.2015 r.


Do pobrania 

 

 

 

Dodatkowe informacje