Logo

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę artykułów spożywczych w roku szkolnym 2015/2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych
w trybie zapytanie ofertowe 
do Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
ogłoszonym 
w dniu 05.08.2015 r.


Do pobrania 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych w roku szkolnym 2015/2016

 

Zapytanie ofertowe  

SIWZ  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1  

Kosztorys ofertowy - zal. nr 2 A  

Kosztorys ofertowy - zal. nr 2 B  

Kosztorys ofertowy - zał. nr 2 C  

Kosztorys ofertowy - zal. nr 2 D  

Wzór umowy 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje