Rodzice uczniów klas ósmych i Absolwenci!

Informacje na temat odbioru zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostały przesłane na konto Rodziców w dzienniku elektronicznym.

Prosimy o zapoznanie się z nimi.

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie!

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych spowodowanym zagrożeniem koronawirusem zakończenie roku szkolnego 2019/2020  dla klas III i VIII odbędzie się w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego według porządku przesłanego przez wychowawców.

W tym roku szkolnym zakończenie roku szkolnego odbywa się bez udziału rodziców.

Rodzice przyprowadzający uczniów proszeni są o niewchodzenie do budynku szkoły.

Na ręce uczniów zostaną przekazane listy gratulacyjne dla Rodziców.

Prosimy o zaopatrzenie Państwa dzieci w maseczki ochronne i długopisy do pokwitowania odbioru świadectwa u wychowawcy klasy.

Bezpośrednio po rozdaniu świadectw uczniowie powinni udać się do swoich domów.

Uczniowie klas I, II, IV, V, VI i VII odbiorą świadectwa we wrześniu. Rodzice, którzy planują przeniesienie dziecka do innej szkoły mogą odebrać świadectwo w sekretariacie szkoły po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

 

Uczniowie, za Wami 10 miesięcy zdobywania wiedzy. Za Wami również nowy sposób edukacji. Każdemu z Was gratulujemy wyników i życzymy bezpiecznego wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Rodzicom pragniemy wyrazić podziękowanie za zaangażowanie w realizację zdalnego nauczania. Obecna trudna sytuacja związana z koronawirusem jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem, dlatego tym bardziej dziękujmy za zrozumienie i życzliwość.

 

Życzymy wspaniałych, słonecznych wakacji!

 
 
 
Wszystkich uczniów zachęcamy do korzystania z wirtualnej biblioteki.

Wykorzystajcie czas wolny na czytanie lektur na stronie https://lektury.gov.pl/

Nauczyciele bibliotekarze

 

 

Rekrutacja uzupełniająca

W dniach 1-8 czerwca trwać będzie rekrutacja  uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej. Szczegóły na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

 

Szkoła – wznowienie działalności

25 maja szkoła wznawia działalność w okresie pandemii COVID-19. Odbywać się będą: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III, konsultacje dla uczniów i zajęcia rewalidacyjne. Wszystkie zajęcia i konsultacje będą dobrowolne, prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. Będzie wymagana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic będzie musiał wypełnić stosowną do potrzeb deklarację uczęszczania dziecka do szkoły i dostarczyć ją dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.

Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie szkół podstawowych oraz  kryteria przyjęcia uczniów na wybrane zajęcia.  Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/bezpieczenstwo-w-szkolach.html

 

Komunikat do rodziców i uczniów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele w najbliższym czasie będą prowadzić naukę zdalną,  przekazywać uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu będą wykorzystywać dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły, mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. dostępnych  na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja

 

 

 

W 2019 roku nasza szkoła otrzymała dotację docelową na zakup nowości wydawniczych – książek niebędących podręcznikami i książkami naukowymi – w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Program ma na celu wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa i zakup nowości wydawniczych.

 

W ramach Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa do biblioteki szkolnej zakupiliśmy 916 książek. 54% zakupu stanowią lektury, a pozostałe to nowości wydawnicze i bestsellery należące do literatury dziecięcej i młodzieżowej.  Młodzież w naszej szkole zawsze chętnie odwiedzała bibliotekę. Odkąd możemy zaoferować naszym uczniom wiele atrakcyjnych pozycji książkowych, obserwujemy  zwiększoną  frekwencję  i większe zainteresowanie czytaniem.

Szkoła, przystępując do programu, chętnie wzięła udział w promocji czytelnictwa.

Zrealizowaliśmy 28 projektów czytelniczych.

Sprawozdania z ich  realizacji w poszczególnych klasach, koordynowane przez nauczycieli wychowawców znajdują się poniżej.

 

„Misie w książkach” - kl. I a

„Zgadnij z jakiej jestem książki ?” - kl. I b

„Z którym bohaterem literackim mógłbyś się zaprzyjaźnić?” - kl. I c

„Moje zwierzątko – mój przyjaciel” - kl. I d

„Czytam sobie” - kl. II a

"Z lekturą za pan brat" - kl. II b

„Książki na jesienne dni” - kl. II c

„Niezwykłe przygody z wesołym bohaterem” - kl. III a

Sprawozdanie z realizacji projektu czytelniczego w klasie III c

"Książki uczą nas myślenia" - kl. III d

"Książka niejedno ma imię" - kl. IV a 

"Książka lepsza niż tablet - kl. IV b

,,Moja ulubiona książka” - kl. V a

„Mamy pociąg do czytania” - kl. V b

„Moja ulubiona książka” - kl. V c

"Dobre praktyki szkoły" - projekt czytelniczy - kl. V d

„Czytam – polecam” - kl. VI b

"Książki uczą nas myślenia” - kl. VI c

„Czytam- polecam” - kl. VI d

„Polskie naj…” - kl. VI e

"Czytam- polecam!” - kl. VII a

„Film czy książka?” - kl. VII b

„Film czy książka” - kl. VII c

 „Film, czy książka?” - kl. VII d

„Książka uczy, bawi, wychowuje" - kl. VIII a

„Czytam - polecam” - kl. VIII b

,,Mój ulubiony bohater z lektury" - kl. VIII c

 

Dodatkowe informacje